*info@zuiverzien.nl       |      Contact       |      Disclaimer                                                      webdesign WySanSoZelfgenezend vermogen

 

Elk organisme heeft een natuurlijke kracht in zich om te herstellen, als er zich stoornissen voordoen. Denk maar eens aan een eenvoudige snijwond op de hand of een blauwe plek. Het lichaam zorgt zelf voor de genezing.

 

In de natuurgeneeskunde richten we ons op het activeren van dit

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en bewustwording
ZUIVERZIEN

 

Enkele kernpunten van de natuurgeneeskunde

zelfgenezend vermogen. We helpen lichaam en geest door middel van natuurlijke methoden om de eigen geneeskracht (weer) optimaal te krijgen. De methoden die we daarvoor gebruiken kunnen bij ieder mens weer verschillend zijn.

 

 

Holistische benadering

 

Binnen de natuurgeneeskunde gaan we ervan uit dat er nooit sprake is van één ziek orgaan, maar dat ziekte een stoornis in het gehele lichaam betekent: dus fysiek, emotioneel, mentaal of zelfs spiritueel.

 

De aandacht richt zich op de gehele mens, dus met zijn gedachten, gevoelens en gedragingen. Deze integrale benadering brengt vaak een diepere oorzaak van de ziekte naar voren. We spreken dan over een totale ( holistische) benadering van de mens, zowel wat betreft de diagnose als de therapie.

 

 

Eigen verantwoordelijkheid

 

Een ander belangrijk uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de mens ten aanzien van ziekte en gezondheid. Dat vraagt een actieve houding. Ik help je graag met het (her)ontdekken en ruimte geven aan een vertrouwd en bekend deel van jezelf.

 

 

Natuurlijke middelen of op zijn minst niet-toxisch

 

Ter ondersteuning kunnen natuurlijke middelen nodig zijn . Voor meer informatie over de meest gebruikte zie op Therapeutische middelen.

 

T.F. Volbeda, Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut , Martenawei 5 , 9056 PE Cornjum, 058-2895605 / 06 44915131